...
...

Założenie w 1975 roku.

Pierwsze spotkania osób interesujących się modelarstwem pojazdów szynowych miały miejsce wiele lat temu w Krakowskim Klubie Kolekcjonera. Potrzeba zrzeszenia ludzi, których pragnieniem było wspólne działanie na rzecz ochrony zabytków techniki spowodowało, że w 1975 roku w kolejce do Składnicy Harcerskiej na Rynku Krakowskim, grupa modelarzy decyduje się na założenie klubu. Wystąpili oni z wnioskiem o zarejestrowanie w październiku 1975 roku stowarzyszenia przy Lidze Obrony Kraju w Krakowie, które otrzymało nazwę Klub Modelarzy Kolejowych.

W skład grupy założycielskiej wchodzili:

  • Bogdan Kornecki,
  • Krzysztof Słowikowski,
  • Mieczysław Morawski,
  • Antoni Sliwiński,
  • Ludger Szklarski,
  • Kol. Węglarski.

Początkowa działalność klubu związana głównie była z organizacją giełd modeli kolejowych oraz wystaw makiet. Jedną z głównych atrakcji tych imprez była makieta w skali TT Mieczysława Morawskiego.


Wariacje loga klubowego:

...
...
...
...
...

...
...

Początki

W lutym 1981 roku zarząd klubu podjął decyzję o zmianie nazwy oraz siedziby. Pod nowym szyldem Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych miał siedzibę w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie przy ulicy Filipa 9. Nowa lokalizacja pozwoliła nie tylko na zwiększenie i rozszerzenie działalności klubu ale umożliwiła formalne zarejestrowanie klubu jako stowarzyszenia w dniu 24 stycznia 1983

Oprócz regularnych spotkań w poniedziałki i piątki organizowano co miesięczne giełdy modelarskie jak również wystawy makiet i modeli kolejowych.

Pod przewodnictwem ówczesnego Prezesa KKMK Andrzeja Maja w 1982 zawiązała się 7 osobowa sekcja Miłośników Kolejnictwa w skład której między innymi weszli Paweł Terczyński oraz Tomasz Kołodziejski. Sekcja Miłośników Kolejnictwa w krótkim czasie nawiązała współpracę z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie w celu zachowania zabytkowego taboru kolejowego oraz stworzenia stałej ekspozycji na temat kolejnictwa.

W ramach działań członkowie sekcji uzyskali w 1982 oficjalne zezwolenia na fotografowanie obiektów oraz taboru kolejowego. W tatych czasach kolej była uznawana za obiekt strategiczny i fotografowanie było zabronione.

Bezpośrednim rezultatem aktywności członków było zwrócenie uwagi Muzeum na szczególnie wartościowe eksponaty które wymagają objęcia ochroną. Niewątpliwie były to pierwsze działania klubu, które później przyczyniły się do powstania Skansenu w Chabówce.


Logo KKMK
Logo KKMK

...
...
...
...

Dalsza działalność.

W latach 80-tych KKMK podjął wiele inicjatyw i działań o charakterze ogólnopolskim. Wystosowano apel do społeczności modelarskiej, aby kontaktowały się z KKMK jako pierwszego formalnie zarejestrowanego klubu w celu stworzenia ogólnopolskiego zrzeszenia klubów modelarzy kolejowych. KKMK nawiązał współpracę z Centralną Składnicą Harcerską w celu zakupu trudno dostępnych modeli oraz publikacji dla członków klubu.

Klub w ramach działalności rocznej organizuje comiesięczne giełdy, dwie wystawy makiet oraz Targi Modelarstwa. Organizacja, giełd, wystaw czy targów wymagała uzyskania wielu zezwoleń oraz zgód odpowiednich organów państwowych. Co roczna tygodniowa wystawa w okolicach św.Mikołaja przyciąga 2-3tys. odwiedzających.

Koniec lat 80-tych klub kontynuował działania statutowe i przyciągał coraz więcej nowych członków. Spotkania odbywały się w poniedziałki i piątki.

Lata 80-te przyniosły również masową likwidację trakcji parowej i KKMK pod przewodnictwem Pawła Terczyńskiego zintensyfikował działania mające na celu zachowanie i udokumentowanie wycofywanego taboru. W marcu 1983 roku KKMK nawiązał kontakt i współpracę z Południową DOKP w celu zachowania taboru kolejowego. KKMK przy wsparciu lokalnych mieszkańców uczestniczy w podjęciu decyzji o stworzeniu Skansenu w Chabówce oraz lini historyczno-turystycznej Chabówka-Nowy Sącz. Klub rozpoczął również organizację okolicznościowych przejazdów pociągami ‚Retro’ z trakcją parową, a w wyniku inicjatywy KKMK szereg parowozów jest eksponowanych na bocznicy dworca Kraków Główny.

Lata 90-te to dalszy napływ nowych członków do KKMK. Składka członkowska to 96tys. złotych, ale klub utrzymywał się również z okolicznościowych pubikacji i pocztówek, oraz wystaw, które w owym czasie odbywały się w Domu Kultury MPK przy ulicy Bocheńskiej 4.

Społeczność klubowa organizuje Kongres MOROP oraz Ogólnopolski Zlot Miłośników Kolei. KKMK nawiązuje bezpośredni kontakt z klubami i organizacjami w Niemczech, USA, Hiszpanii, Holandii oraz Rosji.

W klubie formuje się nowa sekcja Komunikacji Miejskiej, która zajmuje się renowacją tramwajów oraz autobusów, a członkowie klubu zajmują się obsługą Krakowskiej Lini Muzealnej.


Pociągi retro:

...
...