Makiety członków Klubu

Stacja Podgórki

Podgórki to czołowa stacja końcowa na jednotorowej linii lokalnej. Uklad torowy jest wzorowany na stacji Zakopane.
Stacja Podgórki w swojej części głównej posiada 5 torów, bocznicę towarową oraz tor wyciągowy. Dodatkowo w części technicznej, gdzie znajduje się dwustanowiskowa lokomotywownia z obrotnicą znajdują się dwa tory odstawcze oraz tor techniczny.

Stację zbudował Marek Klimczyk.

Więcej

Stacja Podborze

Podborze jest małą stacją na jednotorowejlinii lokalnej.

Posiada dwa tory oraz bocznicę z placem ładunkowym. Przy placu znajduje się również krótka bocznica lokalnej kolei wąsktorowej. Sygnalizacja na stacji zbudowana jest w oparciu o semafory kształtowe.

Stację zbudował Grzegorz Hudyga.

Więcej