Sekcja tramwajowa

W skład Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych wchodzą także pasjonaci komunikacji miejskiej. Większość z nas prowadzi indywidualną działalność hobbystyczną polegającą między innymi na fotografowaniu pojazdów transportu zbiorowego oraz czy zbieraniu materiałów archiwalnych dotyczących krakowskiej komunikacji.

Wspólnie z przyjaciółmi Klubu bierzemy czynny udział w tworzeniu i promocji krakowskiego taboru zabytkowego oraz propagowaniu naszego niszowego hobby poprzez:

  • obsługę Krakowskiej Linii Muzealnej,
  • pomoc w remontach zabytkowych pojazdów,
  • pomoc w akcjach organizowanych przez MPK Kraków,
  • organizowanie imprez komunikacyjnych.

Informacje na temat Krakowskiej Linii Muzealnej można znaleźć tu:

Krakowska Linia Muzealna