Koniec marca to w naszym Klubie pora podsumowania ubiegłego roku i ustalenia planów na rok bieżący. Tematy te podejmujemy w trakcie walnego zebrania członków Klubu. W tym roku odbyło sie ono w dniu 27 marca. Wysłuchaliśmy sprawozdania członków Zarządu z działalności Klubu i wspólnie rozważaliśmy działania zaproponowane przez Zarząd na rok 2017. Bardzo dziękujemy członkom, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w tym ważnym formalnym spotkaniu.